Kunst-Werke Berlin #Beck’s Fashion Defilé

Kunst-Werke Berlin – KW Institute for Contemporary Art
Beck’s Fashion Defilé, Berlin Fashion Week 2007