Langer Tag der StadtNatur 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation of our dye plants garden
Langer Tag der StadtNatur Berlin 2015, Stiftung Naturschutz
Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor, Tempelhofer Feld Berlin