Langer Tag der StadtNatur 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natural colour drawing and experiments with dye plants
Langer Tag der StadtNatur Berlin 2016, Stiftung Naturschutz
Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor, Tempelhofer Feld Berlin